Pallas 70 Oktatási Kft - Nyilvántartásba vételi szám: E-000493/2014

Vizsgafelkészítők

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmai záróvizsgára
Mérlegképes könyvelő szakmai záróvizsgára

Bérügyintéző 2018. őszi szakmai vizsgára készülőknek

Oktató: Elek Ida

Ez a mindösszesen 12 tanórányi extra képzés a Standard és Profi csomagot választó hallgatók részére egyaránt díjmentes.

Fontos!

Kérjük, részvételi szándékát feltétlenül jelezze az info@pallas70.hu e-mail címen, hogy a vizsgafelkészítő anyagát a jelentkezők létszámának megfelelően tudjuk előkészíteni.

Pénzügyi-számviteli ügyintéző 2018. őszi szakmai vizsgára készülőknek

Pénzügy írásbelire:

Oktató: Derczbach-Fekete Dóra

Könyvvezetés írásbelire:

Oktató: Derczbach-Fekete Dóra

Könyvelés számítógépen:

Oktató: Zeley-Piri Orsolya

Elektronikus adóbevallás:

Oktató: Zeley-Piri Orsolya

 

Helyszín: Váci út 154., 5. emelet

Fontos!

Kérjük, részvételi szándékát feltétlenül jelezze az info@pallas70.hu e-mail címen, hogy a vizsgafelkészítő anyagát a jelentkezők létszámának megfelelően tudjuk előkészíteni. A vizsgafelkészítőt a jelentkezők létszámától függetlenül megtartjuk.

Részvételi díj:

4.000 Ft/fő/alkalom (illetve, akinek van, beválthatja "Vizsgafelkészítő" kuponját)

 

Mérlegképes könyvelő vizsgafelkészítők 2018. augusztus, szeptember


(Az egyes napokon különböző témákkal)

Elemzés 1.
Augusztus 24-én (péntek), 17.00-kor, 504-es terem
Eredmény (fedezeti összeg, fedezeti pont) elemzés, optimális termékösszetétel számítás (saját termelésű készletek állományváltozásának figyelembevétele (ÚJ!). Költségváltozások (közvetlen költség, anyagköltség, bérköltség) elemzése. Minőség elemzése (minőségi együtthatók, minőségi kategóriák, selejtszázalékok). Elmúlt éves elemzési vizsgapéldák tapasztalatai, hibái. Várható témakörök gyakorló feladatai.

Elemzés 2.
Augusztus 31-én (péntek), 17.00-kor, 504-es terem
Forgási mutatók, készletváltozások elemzése. Beszámoló elemzés. Jövedelmezőségi mutatók (ROI, ROE, fenntartható növekedési ütem mutatók) tényezőkre bontása (ÚJ!). Tárgyi eszköz kapacitáskihasználás elemzése. Létszám-, és bér elemzések, gyakorló feladatokkal. Elmúlt éves elemzési vizsgapéldák tapasztalatai, hibái. Várható témakörök gyakorló feladatai.

Ellenőrzés
Szeptember 7-én (péntek), 17.00-kor, 504-es terem
Éves ellenőrzési terv, vizsgálati program, vizsgálati jelentés, közös jegyzőkönyv, tanúsítvány, intézkedési terv készítésének alaki és formai követelményei. Leltározás ellenőrzése. Saját tőke ellenőrzése. Első féléves ellenőrzési vizsgapéldák tapasztalatai, hibái. Várható témakörök gyakorló feladatai.


Számvitel 1.
Szeptember 14-én (péntek), 17.00-kor, 504-es terem
Saját tőke elszámolások. Alapítás, tőkeemelés, tőkeleszállítás, pótbefizetések eszközátadással, pénzzel. Piaci értékelés. Értékhelyesbítés alkalmazása a befektetett eszközöknél, valós értékelés alkalmazása a pénzügyi instrumentumoknál. Kapott és fizetett osztalék számítások, elszámolások. Első féléves számviteli vizsgapéldák tapasztalatai, hibái. Várható témakörök gyakorló feladatai.

Számvitel 2.
Szeptember 21-én (péntek), 17.00-kor, 504-es terem
Gyakorló feladatok a devizás követelések, kötelezettségek kritikus elszámolásaira a főszabályok és kivételek alkalmazásával. Pénznem áttérésre gyakorló feladat, átszámítási mérleg készítése, különbözetek kezelésére. Első féléves számviteli vizsgapéldák tapasztalatai, hibái. Várható témakörök gyakorló feladatai.

Számvitel 3.
Szeptember 28-án (péntek), 17.00-kor, 504-es terem
Gyakorló feladatok beszámoló készítésére, a beszámoló készítés kritikus pontjai, kapott és fizetett osztalék számítások, elszámolások gyakorlása. Első féléves számviteli vizsgapéldák tapasztalatai, hibái. Várható témakörök gyakorló feladatai.


Adózás 1. (2016. szeptember 1. előtti képzés vizsgájához)
Augusztus 25-én (szombat), 16.00-kor, 504-es terem
2018. év adóváltozásai. Általános forgalmi adó, iparűzési adó. Az elmúlt éves adó vizsgapéldák tapasztalatai. Várható témakörökből gyakorló feladatok.

Adózás 2. (2016. szeptember 1. előtti képzés vizsgájához)
Szeptember 1-jén (szombat), 16.00-kor, 504-es terem
2018. év adóváltozásai. Eva, Kata, Kiva, Társasági adó. Az elmúlt éves adó vizsgapéldák tapasztalatai. Várható témakörökből gyakorló feladatok.

Adózás 3. (2016. szeptember 1. előtti képzés vizsgájához)
Szeptember 8-án (szombat), 16.00-kor, 504-es terem
2018. év adó és járulék változásai. Személyi jövedelemadó, járulékok, Eho, Ekho, Rehabilitációs hozzájárulás. Az elmúlt éves adó vizsgapéldák tapasztalatai. Várható témakörökből gyakorló feladatok.

Adózás 4. (2016. szeptember 1. előtti képzés vizsgájához)
Szeptember 15-én (szombat), 16.00-kor, 504-es terem
Adózás rendje, adóigazgatási rendtartás, adóvégrehajtás szabályainak változásai. Helyi adók, egyéb kisadók. Adózási feladatok gyakorló megoldásai. Az elmúlt éves adó vizsgapéldák tapasztalatai. Várható témakörökből gyakorló feladatok. 

Oktató: Tóth Elek

Helyszín: Váci út 154.

 

Fontos!
Kérjük, részvételi szándékát feltétlenül jelezze az info@pallas70.hu e-mail címen, hogy a vizsgafelkészítő anyagát a jelentkezők létszámának megfelelően tudjuk előkészíteni. A vizsgafelkészítőt a jelentkezők létszámától függetlenül megtartjuk.

Részvételi díj:
4.000 Ft/fő/alkalom (illetve, akinek van, beválthatja "Vizsgafelkészítő" kuponját)