Pallas 70 Oktatási Kft - Nyilvántartásba vételi szám: E-000493/2014

Vizsgafelkészítők

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmai záróvizsgára
Mérlegképes könyvelő szakmai záróvizsgára

Bérügyintéző 2018. novemberi szakmai vizsgára készülőknek

Oktató: Elek Ida

Minden, ezen vizsgaidőszakban vizsgázó hallgatónkat szeretettel várjuk mindhárom napon. A részvétel díjmentes. Előzetes bejelentkezés nem szükséges.

 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző 2018. őszi szakmai vizsgára készülőknek

Pénzügy írásbelire:

Oktató: Derczbach-Fekete Dóra

Könyvvezetés írásbelire:

Oktató: Derczbach-Fekete Dóra

Könyvelés számítógépen:

Oktató: Zeley-Piri Orsolya

Elektronikus adóbevallás:

Oktató: Zeley-Piri Orsolya

 

Helyszín: Váci út 154., 5. emelet

Fontos!

Kérjük, részvételi szándékodat feltétlenül jelezd az info@pallas70.hu e-mail címen, hogy a vizsgafelkészítő anyagát a jelentkezők létszámának megfelelően tudjuk előkészíteni. A vizsgafelkészítőt a jelentkezők létszámától függetlenül megtartjuk.
A lehetőség hallgatóinknak és "külsősöknek" egyaránt biztosított, bárkit szeretettel látunk.

Részvételi díj:

4.000 Ft/fő/alkalom (illetve, akinek van, beválthatja "Vizsgafelkészítő" kuponját)

 

Mérlegképes könyvelő vizsgafelkészítők 2018. október, november


Elemzés 1.
Október 5-én (péntek), 17.00-kor, 504-es terem
Eredmény (fedezeti összeg, fedezeti pont) elemzés, optimális termékösszetétel számítás saját termelésű készletek állományváltozásának figyelembevételével (ÚJ!). Költségváltozások (közvetlen költség, anyagköltség, bérköltség) elemzése. Minőség elemzése (minőségi együtthatók, minőségi kategóriák, selejtszázalékok). Elmúlt éves elemzési vizsgapéldák tapasztalatai, hibái. Várható témakörök gyakorló feladatai.

Elemzés 2.
Október 12-én (péntek), 17.00-kor, 504-es terem
Forgási mutatók, készletváltozások elemzése. Beszámoló elemzés. Jövedelmezőségi mutatók (ROI, ROE, fenntartható növekedési ütem mutatók) tényezőkre bontása (ÚJ!). Tárgyi eszköz kapacitáskihasználás elemzése. Létszám-, és bér elemzések, gyakorló feladatokkal. Elmúlt éves elemzési vizsgapéldák tapasztalatai, hibái. Várható témakörök gyakorló feladatai.

Ellenőrzés
Október 19-én (péntek), 17.00-kor, 504-es terem
Éves ellenőrzési terv, vizsgálati program, vizsgálati jelentés, közös jegyzőkönyv, tanúsítvány, intézkedési terv készítésének alaki és formai követelményei. Leltározás ellenőrzése. Saját tőke ellenőrzése. Első féléves ellenőrzési vizsgapéldák tapasztalatai, hibái. Várható témakörök gyakorló feladatai.


Számvitel 1.
Október 26-án (péntek), 17.00-kor, 504-es terem
Értékpapír elszámolások. Részesedések és a hozzá kapcsolódó járó, majd kapott osztalék elszámolása. Kamatozó értékpapírok, diszkont értékpapírok és a kapcsolódó kamatok elszámolása. Származékos értékpapír ügyletek (forward, opciós ügyletek). Első féléves számviteli vizsgapéldák tapasztalatai, hibái. Várható témakörök gyakorló feladatai.

Számvitel 2.
November 9-én (péntek), 17.00-kor, 504-es terem
Gyakorló feladatok a devizás követelések, kötelezettségek kritikus elszámolásaira a főszabályok és kivételek alkalmazásával. Pénznem áttérésre gyakorló feladat, átszámítási mérleg készítése, különbözetek kezelésére. Első féléves számviteli vizsgapéldák tapasztalatai, hibái. Várható témakörök gyakorló feladatai.

Számvitel 3.
November 16-án (péntek), 17.00-kor, 504-es terem
Gyakorló feladatok beszámoló készítésére, a beszámoló készítés kritikus pontjai, kapott és fizetett osztalék számítások, elszámolások gyakorlása. Ellenőrzés-önellenőrzés kezelése a számvitelben, elkülönített kimutatása a mérlegben és eredménykimutatásban (3. oszlopban). Első féléves számviteli vizsgapéldák tapasztalatai, hibái. Várható témakörök gyakorló feladatai.


Adózás 1. (2016. szeptember 1. előtti képzés vizsgájához)
Szeptember 29-én (szombat), 16.00-kor, 504-es terem
Általános forgalmi adó, iparűzési adó. Az elmúlt éves adó vizsgapéldák tapasztalatai. Várható témakörökből gyakorló feladatok.

Adózás 2. (2016. szeptember 1. előtti képzés vizsgájához)
Október 6-án (szombat), 16.00-kor, 504-es terem
Eva, Kata, Kiva, Társasági adó. Az elmúlt éves adó vizsgapéldák tapasztalatai. Várható témakörökből gyakorló feladatok.

Adózás 3. (2016. szeptember 1. előtti képzés vizsgájához)
Október 13-án (szombat), 16.00-kor, 504-es terem
Személyi jövedelemadó külön adózó jövedelmei, egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő adózása. Az elmúlt éves adó vizsgapéldák tapasztalatai. Várható témakörökből gyakorló feladatok.

Adózás 4. (2016. szeptember 1. előtti képzés vizsgájához)
Október 20-án (szombat), 16.00-kor, 504-es terem
Személyi jövedelemadó összevonás alá eső jövedelmei, járulékok, Eho, Ekho, Rehabilitációs hozzájárulás. Adózás rendje, adóigazgatási rendtartás, adóvégrehajtás szabályainak változásai. Helyi adók, egyéb kisadók. Az elmúlt éves adó vizsgapéldák tapasztalatai. Várható témakörökből gyakorló feladatok. 

Oktató: Tóth Elek

Helyszín: Váci út 154.

 

Fontos!
Kérjük, részvételi szándékodat feltétlenül jelezd az info@pallas70.hu e-mail címen, hogy a vizsgafelkészítő anyagát a jelentkezők létszámának megfelelően tudjuk előkészíteni. A vizsgafelkészítőt a jelentkezők létszámától függetlenül megtartjuk.
A lehetőség hallgatóinknak és "külsősöknek" egyaránt biztosított, bárkit szeretettel látunk.

Részvételi díj:
4.000 Ft/fő/alkalom (illetve, akinek van, beválthatja "Vizsgafelkészítő" kuponját)